Năng lượng sạch

Chính phủ quyết định tăng giá điện gió

Thứ tư, 12/9/2018 | 10:02 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Cụ thể, Chính phủ quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, trong đó bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với giá mua điện tại điểm giao nhận như sau:

Đối với các dự án điện gió trong đất liền, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.928 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 8,5 Uscents/kWh, tỷ giá quy đổi giữa VNĐ và USD được tính theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/8/2018 là 22.683 đồng/USD). Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Đối với các dự án điện gió trên biển, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.223 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 9,8 Uscents/kWh, tỷ giá quy đổi giữa VNĐ và đồng USD được tính theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/8/2018 là 22.683 đồng/USD). Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Trước đây, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.614 đồng/kWh và được áp dụng chung đối với tất cả các dự án điện gió nối lưới.

Theo đó, giá mua điện này được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.