Quảng Trị triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử

Thứ sáu, 13/8/2021 | 15:02 GMT+7
Ngày 12/8, tại Quảng Trị, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh.

Báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, việc triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp. 

Quang cảnh hội thảo

Ngoài ra, đây là một trong những chỉ số có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và quốc gia. Việc cho phép đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh sẽ góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, UBND tỉnh và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng thời tạo thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp.

Các đơn vị tham dự hội thảo cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất, các đơn vị liên quan sẽ tích cực phối hợp cùng chuẩn bị điều kiện để có thể triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh vào đầu tháng 9/2021.

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Trị đã triển khai thực hiện và từng bước rút ngắn được thời gian tiếp cận điện năng từ 2,88 ngày trong năm 2020, đến 6 tháng đầu năm 2021 giảm còn 2,34 ngày.

Nguyễn Hà (t/h)