Năng lượng sạch

TP Đà Nẵng khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện

Thứ sáu, 22/1/2021 | 09:34 GMT+7
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 phê duyệt Đề án đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn TP.

Theo đó, mục tiêu của đề án là đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ xây dựng trạm sạc cấp 1,2 và 15 trạm sạc cấp 3. Tầm nhìn đến năm 2030, toàn TP Đà Nẵng sẽ xây dựng 250 trạm sạc cấp 1,2 và 50 trạm sạc cấp 3.

Để đạt được mục tiêu trên, TP đã đề ra nhiều giải pháp. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng khuyến khích mua sắm công, sử dụng xe ô tô điện phục vụ tại các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước trên địa bàn TP trên cơ sở phù hợp với quy định. Ngoài ra, cần có lộ trình chuyển đổi xe buýt công cộng chạy bằng xăng dầu sang sử dụng xe buýt điện; đề xuất áp dụng quy định hỗ trợ lãi suất đối với các dự án sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để hỗ trợ lãi suất CU.

Về giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai các chương trình đào tạo, giới thiệu về xe điện, trạm sạc, công nghệ sạc cho xe điện, cách thức vận hành hệ thống cho các cán bộ của các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng được 300 trạm sạc ô tô điện

Triển khai các hoạt động tìm hiểu thực tế mô hình mạng lưới trạm sạc tại một số nước đã triển khai thành công để học tập kinh nghiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống giám sát trạm sạc trên địa bàn TP...

Riêng đối với giải pháp về nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển xe ô tô điện, trạm sạc xe ô tô điện để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đánh giá hiệu quả và xây dựng, điều chỉnh lộ trình phát triển cho phù hợp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai Đề án đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc xe ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển xe ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn TP Đà Nẵng đáp ứng mục tiêu đề ra.

Nhã Quyên