Bất động sản

Cần Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Luật Xây dựng

Trước những yêu cầu mới đòi hỏi phải sửa đổi bổ sung Luật và đặc biệt sau khi Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường... được ban hành thì việc rà soát, điều chỉnh một số quy định của Luật Xây dựng năm 2014 là cần thiết.

Bắt đầu rà soát các giao dịch bất động sản đáng ngờ

Thực hiện mục tiêu phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp...