Năng lượng mặt trời

SolarBK hợp tác ngân hàng triển khai Tín dụng xanh cho điện mặt trời

Vào 12/12/2019, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty CP Thương Mại SolarGATES (SolarGATES) mang tên: “Tín dụng xanh cho điện mặt trời tươi”.