Than - Khoáng sản

Quý I/2020, doanh thu TKV ước đạt 30.215 tỷ đồng

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tính chung hết quý I/2020, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn hoàn thành từ 22 - 25% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.215 tỷ đồng.

Lập quy hoạch khai thác khoáng sản thời kỳ 2021-2030

Việc lập quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quan điểm phát triển; không thuộc khu vực cấm, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản đã được các địa phương khoanh định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.