Năng lượng gió

Công ty Gulf mua 2 dự án phong điện ở Việt Nam

Công ty Phát triển Năng lượng Gulf (Gulf Energy Development Plc) niêm yết trên thị trường Chứng khoán Thái Lan (SET) vừa công bố mua 2 nhà máy phong điện ở Việt Nam với giá trị khoảng 200 triệu USD.