Năng lượng phát triển

Người lao động dầu khí chung tay vượt gian khó

Trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng, người lao động dầu khí trên khắp các công trường, công trình biển, nhà máy, xí nghiệp, bằng hành động cụ thể, đã và đang chung tay, góp sức cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử này…