Năng lượng phát triển

25 năm: TKV khai thác được 700 triệu tấn than

Sau 25 năm phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khai thác được 700 triệu tấn, tiêu thụ 715 triệu tấn than; tổng doanh thu than từ 1,3 nghìn tỷ đồng năm 1994 tăng lên 62,26 nghìn tỷ đồng năm 2018.

EVNHCMC chủ động ứng phó với ngập lụt

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động phòng, chống, ứng phó với ngập lụt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng tại các khu vực có bố trí công trình điện.