Khoa học công nghệ

Trung Quốc nỗ lực phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng

Hiện tại, lượng điện sạch sản xuất ra tại Trung Quốc vượt xa nhu cầu tiêu thụ của địa phương, trong khi lại thiếu hụt mạng lưới truyền tải điện hoặc không khả thi về mặt kinh tế. Nhằm góp phần giải quyết vấn đề nêu trên, nước này xác định công nghệ lưu trữ năng lượng là...