Quốc tế

COP 25 chưa đạt được kết quả như mong đợi

Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) đã kết thúc tại Madrid (Tây Ban Nha). Tuy nhiên những mục tiêu đặt ra từ ban đầu không đạt được kết quả như mong đợi.