Nước sạch

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập

Ngày 16/9, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập đến vấn đề “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” đã diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Giải pháp xanh đối với các công trình cấp và chứa nước an toàn

Tốc độ đô thị hóa và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng bởi thiên tai hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh đang là vấn nạn nguy hại, khiến ngành cấp nước đứng trước nhiều thách thức phải tháo gỡ. Nhằm xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước trong giai đoạn hiện nay, mới đây, Bộ Xây dựng đã...