Nước sạch

Sửa đổi quy định về quy hoạch cấp thoát nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020.

Hà Nội đảm bảo tính đúng, tính đủ giá nước sạch

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, hiện UBND Thành phố đang chỉ đạo sửa đổi Quyết định 38 trong đó giải quyết vấn đề giá nước, bảo đảm tính đúng, tính đủ giá cả sản xuất cung cấp nước sạch.