Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 26/2020

Các tổ chức từ thiện toàn cầu lên kế hoạch huy động hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư năng lượng sạch phục vụ cho phục hồi kinh tế hậu COVID tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.