Kết nối

Tốc độ già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra nhanh

Tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, từ 7% lên 14% - là ngưỡng để một quốc gia được coi là có dân số già - trong khoảng 17 năm tới. Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi mới diễn ra tại Hà Nội.

Các bước để truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Chỉ với một chiếc điện thoại và vài thao tác đơn giản, người tiêu dùng tại Hà Nội có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại các quận, huyện, chợ truyền thống, chợ đầu mối và các địa phương liên kết tiêu thụ sản xuất an toàn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.