Kết nối

Vô cùng thương tiếc ông Tạ Văn Hường, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam, Hội hưu trí Bộ Công nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: ông Tạ Văn Hường, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam do bệnh nặng đã tạ thế vào hồi 19h40’ ngày 28/12/2019...