Doanh nghiệp Thái Bình ký cam kết điều chỉnh phụ tải điện

Tại hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp" do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Báo Công Thương tổ chức tại Thái Bình mới đây, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) đã lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh...