Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực được Bộ Công Thương ban hành mới đây, có 4 trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua, bán điện cạnh tranh

Ngày 16/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả 2 phiên giải trình về“Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển...