EVN có thêm Phó Tổng giám đốc

Tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành vừa trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN.