Bản tin năng lượng số 3/2019

Công bố Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019, USAID hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng đô thị... là một số thông tin nổi bật tuần qua.