Văn hóa, du lịch

Việt Nam là điểm đến của khách Trung Quốc, Hàn Quốc

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 đạt 14,5 triệu lượt người, trong đó khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La: Lợi thế, hạn chế và giải pháp

Du lịch là một trong những ưu thế mới trong phát triển kinh tế khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, những tiềm năng du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La vẫn chưa thực sự được đánh thức, chưa góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi...