Chuyên đề

Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật triển khai kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính

Tại TPHCM, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL), Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo tập huấn nhằm hướng dẫn kỹ thuật về việc triển khai kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính, cung cấp cụ thể phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính và xác định các giải pháp giảm nhẹ đối với các nhà...