Chuyên đề

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị nông sản toàn cầu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức diễn đàn với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam: Liên kết để tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu”.