Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự toán Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 40, Luật Đầu tư 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan; lãnh đạo Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản của Hội đồng.

Khẩn trương hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, gồm đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) và đoạn Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình) và dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh)...