Trong nước

Hà Nội yêu cầu dừng triển khai dự án chậm phát huy hiệu quả

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đối với các dự án đã được phê duyệt (kể cả các dự án đã lựa chọn nhà thầu) nhưng chậm phát huy hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, khó khăn trong việc cân đối bố trí vốn thì đề xuất dừng triển khai hoặc giãn tiến độ, bố trí lại vốn, báo cáo UBND TP trước ngày 20/4.

Yêu cầu giảm phí dịch vụ thanh toán ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí), điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày...