Trong nước

Chốt phương án nghỉ tết 7 ngày

Trên cơ sở các ý kiến đồng thuận, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chốt phương án 1 thành đề xuất duy nhất trong Tờ trình gửi Chính phủ về phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2020. Theo đó, với phương án 1, công chức, viên chức nghỉ năm ngày tết âm lịch và hai ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 tết...