Tiết kiệm điện năng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tại TPHCM, Bộ Công Thương mới đây đã phối hợp Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan đối với Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.