Tiết kiệm điện năng

Ninh Bình triển khai các biện pháp tiết kiệm điện

UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp tăng cường tiết kiệm điện nhằm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Việt Nam - Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2020 - 2025 là một trong các sản phẩm chính của Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, cung cấp nền tảng quan trọng cho các hoạt động sử dụng năng...