Người lao động dầu khí chung tay vượt gian khó

Trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng, người lao động dầu khí trên khắp các công trường, công trình biển, nhà máy, xí nghiệp, bằng hành động cụ thể, đã và đang chung tay, góp sức cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử này…

PV GAS ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo sản xuất kinh doanh

Thực hiện Chỉ thị của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh và giá dầu sụt giảm, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục triển khai các bước hành động kiên quyết, đồng tâm nhằm đảm bảo sản xuất...