Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) đã thực hiện xuất an toàn chuyến xe bồn LPG thứ 10.000, cung cấp 165 ngàn tấn LPG ra thị trường. Sự kiện này còn có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 1 năm khánh thành GPP Cà Mau (02/05/2018-02/05/2019).


4 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên tiếp tục giữ vững nhịp sản xuất, triển khai hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ được giao.


Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ký hợp đồng với khách hàng ENI Vietnam B.V. để cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING VI cho chương trình khoan thăm dò tại khu vực Lô 114 ngoài khơi miền Trung Việt Nam.


Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và Nước Nhà nước Kuwait đang có chuyến làm việc tại Việt Nam ngày 26/4.


Ngày 25/4, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2019 với nhiều dấu hiệu khởi sắc.


Chính sách lao động và chiến lược phát triển nguồn lực luôn là một ưu tiên quan trọng mà Ban lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đặt lên hàng đầu vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.


Mặc dù bối cảnh dầu khí thế giới 3 tháng đầu năm có nhiều biến động, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được đặt ra trong quý I/2019.


Trong những năm qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn chú trọng và đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Thông qua phong trào đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật của PV GAS từng bước trưởng...


Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã có 11 năm vận hành liên tục an toàn, không để xảy ra tai nạn.