Mới đây, lễ ký Thỏa thuận khung (HOA) mua bán khí bổ sung cho khu vực Cà Mau – Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) và Công ty Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) diễn ra tại TPHCM.


Ngày 14/3, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.


Giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING II của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã di chuyển đến khu vực bán đảo P.M, ngoài khơi Malaysia để bắt đầu phục vụ cho chiến dịch khoan tại đây.


Lễ đón mừng dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 thuộc Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) mới diễn ra tại thành phố Vũng Tàu.


Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang triển khai các giải pháp thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm, dự án cấp bách nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền.


Trong 2 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu sản xuất và chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tập đoàn nộp ngân sách 14,4 ngàn tỷ đồng.


Trong tháng 1/2019, cơ bản các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. PVN nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 8,2 ngàn tỷ đồng.


Mới đây, Giàn khai thác CTC1-WHP thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09/3-12 đã cho dòng dầu đầu tiên (First oil) với sản lượng ban đầu đạt 1.630 tấn/ngày đêm.


Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) vừa được vinh danh trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500) năm thứ 12 liên tiếp, đồng thời nhận được danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” lần thứ 5 liên tiếp.