Tháo gỡ khó khăn cho các dự án của PV GAS

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nhận diện những thách thức phải đối mặt, dần tháo gỡ khó khăn để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đầu tư được hiệu quả.

Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác dầu khí

Theo Tuyên bố chung giữa Việt Nam - Malaysia, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác dầu khí, yêu cầu các doanh nghiệp hạ nguồn hai nước tăng cường và mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các ngành dầu nhớt và dầu khí.