Đô thị xanh

ADB hỗ trợ Việt Nam xây dựng đô thị thông minh

Tại cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn với Đoàn Chương trình 2020 (CPM 2020) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) diễn ra mới đây, ADB muốn được trao đổi với Bộ Xây dựng về định hướng hỗ trợ cho phát triển Đô thị thông minh (ĐTTM) ở Việt Nam.