Đô thị xanh

Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn mới gửi các Sở TT&TT để đôn đốc xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh của địa phương. Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp địa phương xác định tầm nhìn và kế hoạch tổng...

Hội nghị thường niên năm 2020 - Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN sẽ tổ chức trực tuyến

Trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng” của năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam – Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020 sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu là các Đại diện quốc gia và các...