Kinh tế xanh

Nỗ lực chống rác thải nhựa của các quốc gia Đông Nam Á

Đông Nam Á được ghi nhận có sự phát triển về kinh tế nhưng cũng được nhận xét là khu vực có lượng rác thải nhựa thải ra môi trường lớn trên thế giới. Để khắc phục tình trạng này, mỗi quốc gia trong khu vực đã có những biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.