Cuộc sống xanh

Bộ Tài chính: Công bố dự thảo sửa khung giá nước sạch

Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.

Tạo lập diện mạo đô thị Thủ đô đổi mới, văn minh

Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, sáng - xanh - sạch - đẹp. Những thay đổi rất tích cực này là kết quả của Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2020 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng...