Cuộc sống xanh

Bảo vệ môi trường, hành động vì thiên nhiên

Không ngừng đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong đó có đẩy mạnh truyền thông và phát động các cuộc thi, phong trào thiết thực, ý nghĩa, Bộ Tài nguyên và Môi trường hi vọng sẽ lan toả, đánh thức những tiềm ẩn, khơi dậy niềm cảm hứng bảo vệ tài...

Bố trí đủ vốn công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho công tác thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định.