Công trình xanh

Công nghệ mới cho công trình xanh

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo quốc tế về Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5 (ATiGB 2019) với các nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tháng 9 sẽ có Tuần lễ Công trình Xanh 2019

Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam tổ chức từ ngày 23/9 – 27/9/2019 với hàng loạt các hoạt động: hội thảo “Công trình nhà ở cao tầng Xanh”; đào tạo tập huấn về hệ thống đánh giá Công trình Xanh; triển lãm công nghệ – vật liệu và dự án Công trình Xanh Việt Nam

Cải thiện sử dụng năng lượng trong các tòa nhà ở Việt Nam

Hàng năm, ngành Xây dựng sử dụng 30 - 40% tổng năng lượng quốc gia. Thực tế cho thấy, nếu tuân thủ các quy định của quy chuẩn, có thể tiết kiệm được 10 - 30% năng lượng sử dụng cho công trình so với các giải pháp thiết kế và xây dựng thông thường.