Kinh tế xanh

Giúp doanh nghiệp tăng trưởng xanh nhờ Chỉ số khí hậu doanh nghiệp

Chỉ số khí hậu doanh nghiệp (CBI) do Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp triển khai với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã giúp phát triển những mô hình kinh doanh xanh, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững ở Việt Nam.