Chuyên mục tin

Tháng 9 sẽ có Tuần lễ Công trình Xanh 2019

Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam tổ chức từ ngày 23/9 – 27/9/2019 với hàng loạt các hoạt động: hội thảo “Công trình nhà ở cao tầng Xanh”; đào tạo tập huấn về hệ thống đánh giá Công trình Xanh; triển lãm công nghệ – vật liệu và dự án Công trình Xanh Việt Nam

E-Office

E-Office

Quản lý kỹ thuật

Quản lý kỹ thuật

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự