Đánh thức nguồn năng lượng thân thiện

Ngày 17/8/2017, tại xã Hội Vân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Công ty Cổ phần điện địa nhiệt LiOA đã tiến hành Lễ động thổ khoan thăm dò Dự án nhà máy điện địa nhiệt Hội Vân. Đây là dự án đầu tiên được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp phép khoan thăm dò điện địa nhiệt, nhằm đánh thức tiềm năng lớn về...

LiOA: Nâng cao công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm thiết bị điện

Xem

Việt Nam có thể hưởng lợi hơn nữa từ các chuỗi giá trị toàn cầu

Đây là nhận định được đưa ra trong Báo cáo của Ngân hàng thế giới tại Hội thảo “Giới thiệu báo cáo Việt Nam trước ngã rẽ - tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài” do Bộ Công...