02_Tintuc_News List

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án của PV GAS

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nhận diện những thách thức phải đối mặt, dần tháo gỡ khó khăn để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đầu tư được hiệu quả.

Liên minh tái chế bao bì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường giảm thiểu chất thải nhựa

Sáng ngày 11/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thành viên của Liên Minh tái chế bao bì PRO Việt Nam nhằm chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân...