Môi trường (old)

Chất lượng không khí các đô thị tháng 4 được cải thiện

Tổng cục Môi trường cho biết, trong tháng 4/2020, cùng với việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, các hoạt động giao thương, sản xuất giảm thiểu hoặc dừng hoạt động cũng đã làm cải thiện chất lượng không khí tại nhiều khu vực đô thị trên cả nước.