PVOIL bổ nhiệm kế toán trưởng

Thứ tư, 11/9/2019 | 09:56 GMT+7
Tại TPHCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Tổng công ty.

Tại buổi lễ, ban lãnh đạo PVOIL đã công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Ninh, Trưởng ban Tài chính Kế toán PVOIL giữ chức kế toán trưởng Tổng công ty kể từ ngày 9/9/2019.

Ông Nguyễn Ngọc Ninh sinh năm 1975, tại tỉnh Thanh Hóa, trình độ Cử nhân Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Tổng công ty, ông từng giữ các chức vụ: Phó ban Tài chính Kế toán, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty.

Tân kế toán trưởng của PVOIL

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân kế toán trưởng, Tổng giám đốc PVOIL Cao Hoài Dương mong muốn, ông Ninh sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình trong thời gian công tác tại PVOIL để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho ban lãnh đạo PVOIL thực hiện đúng các quy định về công tác kế toán; tối ưu hóa hoạt động tài chính; làm tốt công tác quản lý công nợ cũng như chỉ đạo, phối hợp tốt với bộ phận làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Ninh cam kết sẽ toàn tâm toàn ý; nỗ lực hết mình; phát huy khả năng, kinh nghiệm; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ PVOIL hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức, vận hành bộ máy tài chính kế toán của PVOIL hoạt động an toàn, đúng pháp luật; vận hành dòng tiền vốn của Tổng công ty luôn tiết kiệm, an toàn, hiệu quả vì mục tiêu chung là xây dựng PVOIL ngày càng vững mạnh, phát triển.

Hải Long