PVTrans vào Top100 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 14:48 GMT+7
Theo Bảng xếp hạng năm 2019 về Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500) mà Vietnam Report phối hợp báo VietNamNet vừa công bố, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) được xếp hạng thứ 90/500 doanh nghiệp và xếp hạng 1 trong nhóm vận tải đường thủy.

Trong khuôn khổ công bố Bảng xếp hạng Profit500, Vietnam Report tiến hành nghiên cứu khảo sát các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhằm tìm hiểu thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp, những biến động ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời gian qua cùng những dự báo cho giai đoạn tới.

PV Trans là một trong những doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu của PVTrans đạt 5.930,5 tỷ đồng, tương đương 149% kế hoạch 9 tháng và 108% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 700,1 tỷ đồng, tương đương 194% kế hoạch 9 tháng và 140% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 267,7 tỷ đồng, tương đương 161% kế hoạch kế hoạch 9 tháng và 117% kế hoạch năm.

Nhờ đó, PVTrans lọt vào Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng.

Tiến Đạt