Năng lượng mặt trời

Sở Công Thương Cà Mau sử dụng điện mặt trời áp mái

Thứ sáu, 22/2/2019 | 10:06 GMT+7
Năm qua, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã triển khai lắp đặt mô hình sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở đem lại nhiều hiệu quả khi tiết kiệm hơn 3 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mô hình năng lượng mặt trời được triển khai lắp đặt tại trụ sở Sở Công thương Cà Mau vào ngày 28/9/2018, hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 29/10/2018, tổng mức đầu tư 800 triệu đồng.

Theo đánh giá của Sở Công thương Cà Mau, việc triển khai mô hình ngoài việc cung cấp một phần điện năng tiêu thụ cho tòa nhà cơ quan làm việc, còn xây dựng hình ảnh trực quan cho việc tuyên truyền, khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân tham gia sử dụng điện năng lượng mặt trời. Qua đó, giảm áp lực cho ngành điện.

Kết quả đo đạc trong 30 ngày đầu sử dụng với tổng sản lượng điện sản xuất được là 2.430kWh, trong đó tiêu thụ trực tiếp tại đơn vị là 1.620 kWh, lượng điện phát lên hệ thống điện của điện lực là 810 kWh, tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng/tháng.

Tháng 10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2018. Năng lượng mặt trời được xác định là một trong các nguồn năng lượng rất dồi dào tại Việt Nam, việc khai thác và tận dụng có hiệu quả, bền vững nguồn năng lượng thân thiện với môi trường này đã và đang là mối quan tâm chiến lược của Việt Nam cũng như hầu hết các nước trên thế giới.

Việc đầu tư xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở Sở Công Thương Cà Mau là hết sức cần thiết. Ngoài việc cung cấp một phần điện năng tiêu thụ cho tòa nhà cơ quan làm việc, còn xây dựng hình ảnh trực quan cho việc tuyên truyền, khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân tham gia sử dụng điện năng lượng mặt trời. Qua đó, giảm áp lực cho ngành điện phải đầu tư các nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao của tỉnh.

Hải Long