• Đà Lạt: Mô hình thành phố thông minh đã có hiệu quả

    10:16 | 23/06/2020

    Là một trong những địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình thành phố thông minh, Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt có thể giúp cơ quan quản lý giám sát và kịp thời xử lý các sự việc từ tổng thể đến chi tiết từng tình huống diễn ra trên địa bàn thành phố.

  • Đà Lạt công bố xây dựng đô thị thông minh

    14:14 | 25/12/2018

    Sáng 25/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018-2025.