• EVN HCMC đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

    17:00 | 08/08/2019

    Ngay từ đầu năm, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã lập kế hoạch bảo đảm cấp điện an toàn cũng như phòng tránh các tai nạn điện cho người dân trên địa bàn TP trong mùa mưa bão.