• Đề xuất giảm giá bán điện 3 tháng, hỗ trợ khách hàng gần 11.000 tỷ đồng

    10:02 | 02/04/2020

    Bộ Công Thương vừa có văn bản trình Chính phủ đề xuất giảm giá bán điện với mức 10% trong 3 tháng nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng số tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện theo phương án do Bộ Công Thương đề xuất là khoảng gần 11.000 tỷ...