• Người lao động dầu khí chung tay vượt gian khó

    17:19 | 03/04/2020

    Trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng, người lao động dầu khí trên khắp các công trường, công trình biển, nhà máy, xí nghiệp, bằng hành động cụ thể, đã và đang chung tay, góp sức cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử này…

  • PVN nỗ lực bảo vệ người lao động

    09:35 | 01/04/2020

    Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ người lao động. PVN đã và đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn sức khỏe, môi trường, duy trì công ăn, việc làm.