• PVN nộp ngân sách Nhà nước hơn 38 ngàn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2020

  15:27 | 07/08/2020

  Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt lợi nhuận hơn 10 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 38 ngàn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2020.

 • Người lao động dầu khí chung tay vượt gian khó

  17:19 | 03/04/2020

  Trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng, người lao động dầu khí trên khắp các công trường, công trình biển, nhà máy, xí nghiệp, bằng hành động cụ thể, đã và đang chung tay, góp sức cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử này…

 • PVN nỗ lực bảo vệ người lao động

  09:35 | 01/04/2020

  Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ người lao động. PVN đã và đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn sức khỏe, môi trường, duy trì công ăn, việc làm.