• Du lịch Việt Nam phát triển bền vững

    10:31 | 02/05/2018

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn qua các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2018, ngành du lịch Việt Nam và du lịch Quảng Ninh sẽ tiếp tục có những bước phát triển quan trọng và bền vững.