• Ưu tiên hạ tầng mạng 5G tại Quảng Ninh

    17:00 | 25/07/2019

    Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở TT&TT cần lưu ý có kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông dựa trên nền tảng đô thị thông minh, nền tảng phát triển báo chí, phát triển hạ tầng viễn...