• Việt Nam là điểm đến của khách Trung Quốc, Hàn Quốc

    10:28 | 01/11/2019

    Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 đạt 14,5 triệu lượt người, trong đó khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.