• Có thể cho tư nhân tham gia vào dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

    14:00 | 03/08/2019

    Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, chúng tôi đã xác định các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam có thể vừa bảo đảm hiệu quả, vừa bảo đảm tính kết nối, thu phí hoàn vốn trong trường hợp kêu gọi nhà đầu tư tư nhân tham gia.