• Trở lực để sống xanh

    10:07 | 10/07/2019

    Một tòa nhà, một khu đô thị có thể xây dựng trong một vài năm hay… một nhiệm kỳ. Nhưng để có một thành phố xanh cần phải mất một thời gian dài nhiều hơn thế.