• Đà Nẵng chống rác thải nhựa

    11:00 | 02/11/2018

    UBND TP Đà Nẵng vừa kí ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện chiến dịch nói không với rác thải nhựa trên địa bàn.