02_Tintuc_News List

Công ty Gulf mua 2 dự án phong điện ở Việt Nam

Công ty Phát triển Năng lượng Gulf (Gulf Energy Development Plc) niêm yết trên thị trường Chứng khoán Thái Lan (SET) vừa công bố mua 2 nhà máy phong điện ở Việt Nam với giá trị khoảng 200 triệu USD.

Tây Ninh có Trung tâm Giám sát - Điều hành đô thị thông minh

Tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức khai trương Trung tâm Giám sát - Điều hành đô thị thông minh và Cổng thông tin du lịch. Đây là một trong những đột phá của tỉnh Tây Ninh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.