Văn hóa, du lịch

Chiêm ngưỡng những công trình năng lượng xanh ấn tượng trên thế giới

Cuộc sống xanh, tiện ích và hiện đại là mục tiêu mà con người hướng đến. Do vậy, nguồn năng lượng tái tạo thân thiện môi trường như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, điện địa nhiệt… ngày càng được đề cao trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng, những nguồn năng lượng mới này...