2 công trình điện được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14

Thứ hai, 30/7/2018 | 09:52 GMT+7
Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam và Thủy điện Hòa Bình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 2 trong số 8 công trình vừa được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề "Dấu ấn những công trình" diễn ra tại Hà Nội mới đây.

Đây là lần đầu tiên Chương trình Vinh quang Việt Nam lựa chọn vinh danh những công trình đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, ghi dấu ấn đậm nét, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp Công đoàn trong cả nước với 35 công trình tiêu biểu đại diện cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã thảo luận, phân tích, đánh giá và cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể, tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các cơ quan truyền thông của Công đoàn để thống nhất lựa chọn ra 8 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự cảm ơn tới những tập thể, cá nhân đã xây dựng, vận hành, là tác giả của những công trình để lại dấu ấn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước từ giai đoạn đổi mới đến nay. Đồng thời khẳng định việc tôn vinh các công trình tiêu biểu của đất nước là biểu tượng chân thực, minh chứng sống động cho sự dám nghĩ, dám làm, đóng góp cho xã hội của các trí tuệ Việt Nam.

Đối với 2 công trình tiêu biểu của ngành điện, theo Hội đồng bình chọn cấp Trung ương, đường dây 500 kV Bắc - Nam được coi là kỳ tích của thế kỷ XX. Đây là một giải pháp cấp thiết, quan trọng để giải quyết bài toán thiếu điện ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, tạo bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Công trình Thủy điện Hòa Bình với sản lượng điện sản xuất hàng tỷ kWh mỗi năm đã giải quyết được tình trạng thiếu điện trầm trọng của đất nước trong những năm 80 của thế kỷ XX - những năm tháng vô cùng khó khăn vì đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt chống giặc ngoại xâm.

Đây đều là những công trình điển hình minh chứng cho ý chí, nghị lực, bản lĩnh, trí tuệ của người làm điện Việt Nam, đã đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 do Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Đây là lần đầu tiên Chương trình Vinh quang Việt Nam lựa chọn vinh danh những công trình đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, ghi dấu ấn đậm nét, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp Công đoàn trong cả nước với 35 công trình tiêu biểu đại diện cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã thảo luận, phân tích, đánh giá và cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể, tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các cơ quan truyền thông của Công đoàn để thống nhất lựa chọn ra 8 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự cảm ơn tới những tập thể, cá nhân đã xây dựng, vận hành, là tác giả của những công trình để lại dấu ấn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước từ giai đoạn đổi mới đến nay. Đồng thời khẳng định việc tôn vinh các công trình tiêu biểu của đất nước là biểu tượng chân thực, minh chứng sống động cho sự dám nghĩ, dám làm, đóng góp cho xã hội của các trí tuệ Việt Nam.

Đối với 2 công trình tiêu biểu của ngành điện, theo Hội đồng bình chọn cấp Trung ương, đường dây 500 kV Bắc - Nam được coi là kỳ tích của thế kỷ XX. Đây là một giải pháp cấp thiết, quan trọng để giải quyết bài toán thiếu điện ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, tạo bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Công trình Thủy điện Hòa Bình với sản lượng điện sản xuất hàng tỷ kWh mỗi năm đã giải quyết được tình trạng thiếu điện trầm trọng của đất nước trong những năm 80 của thế kỷ XX - những năm tháng vô cùng khó khăn vì đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt chống giặc ngoại xâm.

Đây đều là những công trình điển hình minh chứng cho ý chí, nghị lực, bản lĩnh, trí tuệ của người làm điện Việt Nam, đã đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 do Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Cẩm Hạnh