Cần Thơ xác định lĩnh vực thông tin theo thứ tự ưu tiên

Thứ năm, 30/8/2018 | 10:28 GMT+7
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhấn mạnh: Đô thị thông minh là lĩnh vực mới đối với TP Cần Thơ. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý cần xác định lĩnh vực thông minh theo thứ tự ưu tiên trước và sau…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về xây dựng TP Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025 và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhấn mạnh: Đô thị thông minh là lĩnh vực mới đối với TP Cần Thơ. Để đảm bảo khi đề án hoàn thành được phê duyệt mang tính khả thi, hiệu quả và khả năng đầu tư theo lộ trình, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND thành phố đánh giá, thẩm định, nghiệm thu đề án; mời các chuyên gia đánh giá, phản biện. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý cần xác định lĩnh vực thông minh theo thứ tự ưu tiên trước và sau… Thời gian tới, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa người dân với cơ quan nhà nước phải thuận lợi, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian...

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, đến nay Tổ soạn thảo đã cơ bản hoàn chỉnh nội dung Đề án xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025; ưu tiên ở 9 lĩnh vực: chính quyền số, quy hoạch đô thị thông minh, giao thông thông minh, quản lý môi trường thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh và an ninh, an toàn trong đô thị thông minh. Kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, trong năm 2017 đạt 38% (chỉ tiêu là 27%) và 6 tháng đầu năm 2018 đạt 39% (chỉ tiêu là 36%)…

Hải Đăng (t/h)