Quốc tế

Đóng góp, đề xuất của Việt Nam trong hội nghị về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 được đánh giá cao

Thứ sáu, 14/2/2020 | 15:33 GMT+7
Hội nghị của Nhóm Đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 (HLTF-EI 37) diễn ra mới đây đã đề xuất một số khuyến nghị quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược về tầm nhìn và các hoạt động hợp tác trong hội nhập kinh tế nội và ngoại khối của ASEAN.

Với tư cách chủ trì điều phối hợp tác trong trụ cột kinh tế ASEAN của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế Trần Quốc Khánh đã đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị này.

Tại hội nghị, đóng góp của Việt Nam liên quan đến những ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 đã được các nước đánh giá cao và coi đây là cơ sở để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra, các nước cũng xem xét đề xuất của Việt Nam về cách tiếp cận mới, mang tính hài hòa hơn cho các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) của ASEAN, đặc biệt là hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Toàn cảnh hội nghị của Nhóm Đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội

Đối với hội nhập kinh tế nội khối, hội nghị HLTF-EI 37 tập trung thảo luận các nội dung chính như: rà soát giữa kỳ Kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025; chiến lược tổng hợp của ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nghiên cứu cơ sở về hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật trong ASEAN; các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất.

Các khuyến nghị về chiến lược hợp tác sắp tới của ASEAN tại hội nghị HLTF-EI 37 sẽ được trình lên hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN họp ngày 26/3/2020 tại TP Đà Nẵng để xem xét thông qua, kết quả cuối cùng được báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4/2020.

Ngân Hoa