Môi trường (old)

Hải Dương: Nhiều kênh mương bị ô nhiễm

Thứ ba, 3/11/2015 | 15:36 GMT+7
Chi cục Thủy lợi tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương).

Theo kết quả, các tuyến kênh mương được kiểm tra, phân tích hầu hết đều bị ô nhiễm nguồn nước. So với quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước tưới tiêu, 13 tuyến kênh có thông số Fecal.Coli cao hơn mức quy chuẩn cho phép từ 2 -  11 lần (cao nhất là kênh xã Cẩm Đông, Phí Xá, huyện Cẩm Giàng); 4 tuyến kênh có thông số tỷ số hấp thụ Na (SAR) cao hơn quy chuẩn cho phép từ 2 - 4 lần. So với quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt thì cả 14 tuyến kênh thông số NH4+- N có giá trị cao hơn quy chuẩn cho phép từ 2 -19 lần 12 tuyến kênh có thông số NO2 - N có giá trị cao hơn quy chuẩn từ 1-9 lần (cao nhất là kênh Đò Hàn, huyện Nam Sách). 

Để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt, bảo đảm chất lượng nước cung cấp tưới tiêu cho cây vụ đông, nuôi thủy sản, tỉnh Hải Dương yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường nước của người dân. Chỉ đạo, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát huyện, kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước.

Nguồn: Báo TN&MT