Lãnh đạo PVN đối thoại với người lao động

Thứ năm, 28/11/2019 | 09:15 GMT+7
Tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cơ quan Tập đoàn) năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2019 là năm thứ tư PVN thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, thực hiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Trong bối cảnh ngành dầu khí nói chung và PVN nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức có nhiều tác động không tích cực tới mọi mặt của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Tập đoàn đã đề ra phương châm hành động trong năm 2019 là “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động". 

Lãnh đạo PVN đối thoại với người lao động

Đến 31/10/2019, Tập đoàn về đích trước 4 chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 13 triệu tấn quy dầu, vượt 4% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 10 - 15 triệu tấn quy dầu), cao hơn 1 triệu tấn quy dầu so với thực hiện năm 2018 (kế hoạch năm 12 triệu tấn quy dầu). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 627,7 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm (kế hoạch năm 612,2 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,3% kế hoạch năm (kế hoạch năm 24,7 nghìn tỷ đồng); nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 87,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn, cổ phần hóa các đơn vị thành viên đều thực hiện đúng theo chủ trương được phê duyệt. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Đại diện người lao động cơ quan Tập đoàn tham gia đối thoại tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn/văn phòng Tập đoàn đã trực tiếp đối thoại với người lao động cơ quan Tập đoàn, trả lời những câu hỏi của người lao động liên quan đến chính sách, chế độ phúc lợi, giải quyết các thắc mắc, ý kiến nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, phù hợp, an toàn để người lao động yên tâm công tác. Đại diện người lao động cơ quan Tập đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại hội nghị.

Ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các ban liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sửa đổi báo cáo để hoàn thiện và sớm ban hành. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN nhấn mạnh cần nâng cao công tác quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung, tập trung xử lý các dự án khó khăn, đẩy mạnh tiến độ các dự án đang triển khai.

Đặc biệt, ông Hùng cũng lưu ý cần phải thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam vừa đậm đà bản sắc dân tộc vừa mang đặc trưng của truyền thống ngành dầu khí Việt Nam, tạo động lực khích lệ tinh thần lao động của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

PV