Môi trường

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam giảm phát thải nhẹ khí nhà kính

Thứ tư, 24/7/2019 | 17:00 GMT+7
Trong 2 năm 2019 - 2020, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án “Hỗ trợ thực hiện lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam (SIR-NDC)”.

Dự án sẽ tiến hành trong 2 năm. (Ảnh minh họa)

Dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện với 2 mục tiêu chính: (i) Xây dựng các chính sách, văn bản quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia giai đoạn 2020 - 2030 nhằm thực hiện các mục tiêu đã cam kết trong NDC của Việt Nam; (ii) Thí điểm các hoạt động kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm tra (MRV) các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lập kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kết quả chính của dự án gồm: Các hoạt động tham vấn hỗ trợ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định Lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm các văn bản hướng dẫn về kiểm kê khí nhà kính, quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cấp ngành, tỉnh, thành phố; Danh sách các lựa chọn công nghệ các - bon thấp để triển khai các hoạt động giảm nhẹ trong NDC và F-gas; Hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính và MRV các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp ngành, tỉnh, thành phố; Thực hiện thí điểm và có kết quả kiểm kê khí nhà kính tại các tỉnh, thành phố được lựa chọn; Tăng cường năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành liên quan và các cơ quan quản lý tại tỉnh, thành phố về kiểm kê khí nhà kính và MRV các hoạt động giảm nhẹ.

Dự án được dự kiến thực hiện từ năm 2019 – 2020 với nguồn vốn thực hiện dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản quản lý và Cục Biến đổi khí hậu bố trí, sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất hiện có đảm bảo thực hiện Dự án.

Huyền Châu